Maandelijkse gesprekken naar aanleiding van Bijbelhoofdstukken die je helpen het verhaal van de Bijbel als geheel te begrijpen aan de hand van het boek ‘Rondgang door de Bijbel’.

Details

Datum: 6/6/23 Aanvang: 19:45 - 21:30