Maandelijkse gesprekken naar aanleiding van Bijbelhoofdstukken die je helpen het verhaal van de Bijbel als geheel te begrijpen aan de hand van het boek ‘Rondgang door de Bijbel’.

Details

Datum: 06/04/22 Aanvang: 19:30 - 21:30