Maandelijkse gesprekken naar aanleiding van Bijbelhoofdstukken die je helpen het verhaal van de Bijbel als geheel te begrijpen aan de hand van het boek ‘Rondgang door de Bijbel’.

Details

Datum: 12/6/22 Aanvang: 19:45 - 22:15