In de maand juni en begin juli willen we een traject aanbieden van vijf momenten met als titel Ik geloof, geloof ik?! We willen tijdens dit traject met een groepje nadenken en doorpraten over de basis van het christelijk geloof naar aanleiding van de Apostolische Geloofsbelijdenis, zoals die onder andere naar voren komt in Opwekkingslied 347 – ‘Ik geloof in God de Vader’. Per keer zullen verschillende Bijbelgedeelten naar voren komen. En naar aanleiding van de Bijbelgedeelten en het thema dat centraal staat zullen we met elkaar in gesprek gaan.

Geschikt voor mensen die zoekend zijn en meer willen begrijpen van wat christelijk geloof nu inhoudt, bijvoorbeeld op weg naar doop of belijdenis, maar ook geschikt voor ieder die weer opnieuw met een frisse blik het christelijk geloof wil onderzoeken.

Tijdstip: Donderdagochtend van 10.30 uur tot maximaal 12.30 uur.

Data: 3, 10, 17, 24 juni en 1 juli.

Thema’s:

  1. 1. God is er … en ik ben God niet
  2. 2. Wil je weten wie God is? Ontmoet Jezus!
  3. 3. Hij is een bijzondere Koning die redt en het kwaad heeft verslagen
  4. 4. Zijn Geest brengt mij in verbinding met God en mensen
  5. 5. Wat een leven: Nu en straks!

 

Wil je meedoen, meld je dan aan bij Theodoor via theodoor@hoopvoornoord.nl.