We leven niet in angst, we weten dat een kerkgebouw niet maatgevend is voor ons geloofsleven en we geloven dat Jezus door Zijn Geest in de harten van Zijn volgelingen woont.

Hoop voor Noord heeft nagedacht over de nieuwe maatregelen. Voor veel van onze gemeenteleden en -bezoekers is het fysiek bijeen komen écht nodig.

Daarom zijn er op zondag twee bijeenkomsten – om 10.00 en 11.30 uur. In elke samenkomst zijn 50 personen (exclusief medewerkers) welkom. Er is meer dan genoeg r u i m t e om afstand te houden. Je moet je voor deze samenkomsten aanmelden via www.meevieren.nl/hoopvoornoord.

Kinderen onder de 13 (die hun eigen programma hebben) en medewerkers aan de samenkomst (mensen met een taak) hoeven zich niet aan te melden.

De samenkomsten zijn bedoeld voor mensen in Amsterdam die op zoek zijn naar God (weet je welkom, meld je aan!) en voor gemeenteleden van Hoop voor Noord. Ben je betrokken bij een andere kerk of kom je van buiten de stad, dan vragen we je om in je eigen omgeving naar een kerk te zoeken, of kijk mee via onze stream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1730-Hoop-voor-Noord