In Hoop voor Noord vinden we omzien naar elkaar heel belangrijk. Naast de kleine groepen die hierin voorzien, zijn er ook diakenen aangesteld, om te zorgen dat het (praktisch) helpen van elkaar zo goed mogelijk gebeurt. Zij zijn er voor advies, meeleven en meedenken. Ook als je je zorgen maakt over je levensonderhoud op de korte of langere termijn.

Weggeeftafel

We organiseren een paar keer per jaar een ‘weggeeftafel’, waarbij gemeenteleden hun overtollige spullen kunnen doneren en waar anderen uit de kerk het mee kunnen nemen. Ook de klanten van de voedselbank zijn welkom om mee te nemen wat ze kunnen gebruiken.

Wil je een van de diakenen spreken, stuur dan een mail naar diaconie@hoopvoornoord.nl