In het nieuwe jaar hopen we ook weer onze oriëntatiecursus christelijk geloof Aan tafel! aan te bieden. Aan de hand van de verhalen uit het evangelie van Lucas staan we stil bij belangrijke vragen over het leven en over geloof. Waarbij we ons focussen op de persoon Jezus als centrale figuur binnen het christelijk geloof. Voor als je zoekend bent en meer wil weten over het christelijk geloof of als je weer eens op een nieuwe manier bij zingeving en christelijk geloof wil stil staan.

Elke avond begint met een maaltijd om daarna na een inleiding over het thema van die avond met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomsten zijn gepland op:

Woensdagavond 7, 14, 21, 28 februari, 6, 13 maart (18.30 – 21.30), vrijdagavond 15 maart (18.30 – 21.30), zaterdag 16 maart (10.00 – 17.00) en tot slot woensdagavond 20 maart (18.30 – 21.30).

Voor opgave en/of meer informatie, mail naar theodoor@hoopvoornoord.nl