Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De meest recente ANBI-publicaties vindt u hieronder.

Gegevens Hoop voor Noord

Voor giften voor Hoop voor Noord in het algemeen:
NL 90 RABO 0143076345 ten name van Hoop voor Noord

Gegevens Diaconie

Heel fijn als je geld wilt doneren aan de diaconie van Hoop voor Noord. We zetten jouw donatie in waar die het hardst nodig is

Voor diaconale hulpverlening en overmaken collecte:
NL32 RABO 0148 0593 09 ten name van Hoop voor Noord Diaconie

Publicaties

Beleidsplan

Financieel verslag 2023

Financieel verslag 2022

Financieel verslag 2021

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2016