Aan tafel!

Bij Hoop voor Noord helpen we je graag verder als het gaat om leren over God, de Bijbel en je eigen leven. Een paar keer per jaar kun je meedoen met de cursus Aan Tafel!, een oriëntatiecursus christelijk geloof (vergelijkbaar met de Alphacursus). Over zingeving en levensvragen met een speciale focus op de persoon Jezus en zijn onderwijs en leven (aan de hand van het Bijbelboek Lucas). De avonden beginnen met een maaltijd, met aansluitend een uitleg over het onderwerp dat die avond centraal staat. Daarna is er een groepsgesprek en kun je al je vragen en opmerkingen kwijt. De cursus bestaat uit acht avonden en een zaterdag.

Natafelen

In vijf avonden staan we bij Natafelen stil bij de volgende onderwerpen: doop, avondmaal vieren, bidden, Bijbellezen en leven als christen. Dit traject is een vervolg op Aan tafel! maar kan ook als losse cursus gevolgd worden.

Rondgang door de Bijbel

Maandelijkse gesprekken naar aanleiding van Bijbelhoofdstukken die je helpen het verhaal van de Bijbel als geheel te begrijpen aan de hand van het boek ‘Rondgang door de Bijbel’.

DNA-cursus

De DNA-cursus van Hoop voor Noord gaat in op de vraag wat voor kerk we zijn, waar we de focus leggen en hoe we de Bijbel lezen. Iedereen die lid wil worden van onze gemeente doet mee met deze DNA-cursus die bestaat uit zes avonden. Er is veel ruimte voor onderling gesprek en samen leren we meer van wat God in de Bijbel tegen ons zegt.

Neem voor meer informatie contact op via: Theodoor Meedendorp, theodoor@hoopvoornoord.nl