Het kerkgebouw van Hoop voor Noord is veel in gebruik voor allerlei activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de bijbelles, cursussen, taalgroepen, tieneravonden en repetities van de muziekgroep. Deze activiteiten vinden vooral plaats in de avonden en in het weekeinde. Het kerkgebouw van Hoop voor Noord wordt op deze tijdstippen actief gebruikt.

Verhuur

Tijdens kantooruren, van 8:00-18:00 uur is het kerkgebouw beschikbaar voor vergaderingen, lezingen, lunches en conferenties van organisaties en bedrijven. We hebben een geweldig team van vrijwilligers die de ruimte voor je klaarzet en weer opruimt. Dat doen ze met zorg en aandacht omdat we het fijn vinden je welkom te heten in ons kerkgebouw. 

Beschikbare ruimtes voor verhuur

1. Kerkzaal
Theateropstelling: max. 130 zitplaatsen
Lunchopstelling: max. 60 zitplaatsen
Receptieopstelling: max. 200 personen

2. Koffiezaal (kan gekoppeld worden aan de kerkzaal)
Theateropstelling: max. 45 zitplaatsen
Lunchopstelling: max. 45 zitplaatsen
Receptieopstelling: max. 75 personen

3. Bovenzaal: 
Opstelling U-vorm: max. 30 personen
Receptieopstelling: max. 60 personen

 4. Creche ruimte: max. 20 personen 

Corona

Bovengenoemde aantallen personen gelden voor de situatie vóór corona. Hoewel de regels zijn versoepeld, geldt er momenteel nog steeds de regel van 1,5 m afstand in het kerkgebouw om iedereen veilig te kunnen laten deelnemen aan activiteiten. Derhalve kunnen er minder personen per ruimte geboekt worden.

Faciliteiten

In de bovenzaal, creche ruimte en koffiezaal hangt een digibord waarop een laptop aangesloten kan worden. In de kerkzaal is een beamer en losse microfoon met geluidsversterker beschikbaar. 

Mogelijkheden

In principe is verhuur alleen tijdens werkdagen mogelijk. Maar heb je een speciaal verzoek, vraag het ons! Wie weet, kunnen we aan je verzoek voldoen.

Het kerkgebouw is beschikbaar voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente. Is er twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het kerkgebouw, dan beslist het leidersteam.

We denken graag met je mee en hopen je te ontmoeten! 

Voor een offerte of vragen, neem contact op via verhuur@hoopvoornoord.nl