De meeste mensen uit onze gemeenschap wonen en leven in Amsterdam Noord. We vinden het belangrijk geworteld te zijn in de samenleving en ‘goed’ te doen voor en met iedereen die er woont. Door de jaren heen breidden de mogelijkheden om ‘goed’ te doen voor ons stadsdeel zich steeds meer uit, ook in samenwerking met anderen, zoals de Protestantse Diaconie, en daarom is in 2019 stichting Hart voor Noord opgericht. Klik hier voor de website van Hart voor Noord.

Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord om op te staan uit armoede en eenzaamheid – door te luisteren, te helpen en samen te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen. Hart voor Noord is een zelfstandige stichting, maar staat in nauw contact met Hoop voor Noord. We versterken elkaar en zetten ons in voor de bloei van onze stad.

Weggeeftafel

We organiseren een paar keer per jaar een ‘weggeeftafel’, waarbij gemeenteleden hun overtollige spullen kunnen doneren en waar anderen uit de kerk het mee kunnen nemen. Ook de klanten van de voedselbank zijn welkom om mee te nemen wat ze kunnen gebruiken.

Veilige Kerk

Als kerk willen we graag toegankelijk en gastvrij zijn. Bovendien willen we dat je als bezoeker en als lid van Hoop voor Noord veilig voelt. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon èn zijn we aangesloten bij veilige kerk.

Het kan namelijk zijn dat het thuis of in je directe omgeving niet goed gaat. We moedigen je aan om dat bespreekbaar te maken met je kringleider of met iemand van het pastorale team (te weten: ouderlingen, voorgangers). Als je het niet aandurft met diegene te praten of als er iemand over je grens gaat in de kerk, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Hoop voor Noord, Janet Hein.

Hoop voor Noord wil graag een veilige kerk zijn. Daarom vinden de activiteiten zichtbaar plaats door middel van glas in de deur.
Bij activiteiten voor kinderen en tieners zijn altijd minimaal twee leiders betrokken (het zogenaamde ‘vierogenprincipe’).

Janet is van harte bereid je te woord te staan en ze is bereikbaar via vertrouwenspersoon@hoopvoornoord.nl en 06-54928879. 

Groene Kerk

Hoop voor Noord is ook groene kerk. We doen wat we kunnen doen om duurzaam met materialen om te gaan, om afval te scheiden en om eerlijke koffie en thee te schenken. Ook liggen er zonnepanelen op het dak en daarmee wekken we het grootste deel van ons energieverbruik op.