Welkom bij Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord! In deze kerk leren we over God, ontmoeten we elkaar en kom je ook jezelf tegen. We zoeken samen naar antwoorden op onze (levens)vragen en zetten ons in voor onze buurt en de samenleving, waar we deel van uit maken.

Hoop voor Noord is een multiculturele kerk die sterk verbonden is aan drie wijken in Amsterdam Noord.

We vormen een divers gezelschap van allerlei mensen van 0 tot in de 90 jaar en komen uit 25 culturen. Onze leden en bezoekers zijn arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en hebben diverse culturele en religieuze achtergronden. Maar allemaal willen we leren van Jezus, onze Heer en Redder. Hij geeft ons leven hoop en zin en vanuit Zijn kracht willen we goed doen voor iedereen die op ons pad komt.

Veilige Kerk

Als kerk willen we graag toegankelijk en gastvrij zijn. Bovendien willen we dat je als bezoeker en als lid van Hoop voor Noord veilig voelt. Daarom hebben we een vertrouwenspersoon èn zijn we aangesloten bij veilige kerk

Het kan namelijk zijn dat het thuis of in je directe omgeving niet goed gaat. We moedigen je aan om dat bespreekbaar te maken met je kringleider of met iemand van het pastorale team (te weten: ouderlingen, voorgangers). Als je het niet aandurft met diegene te praten of als er iemand over je grens gaat in de kerk, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Hoop voor Noord, Janet Hein.

Hoop voor Noord wil graag een veilige kerk zijn. Daarom vinden de activiteiten zichtbaar plaats door middel van glas in de deur.
Bij activiteiten voor kinderen en tieners zijn altijd minimaal twee leiders betrokken (het zogenaamde ‘vierogenprincipe’).

Janet is van harte bereid je te woord te staan en ze is bereikbaar via vertrouwenspersoon@hoopvoornoord.nl en 06-54928879. 

Groene Kerk

Hoop voor Noord is ook groene kerk. We doen wat we kunnen doen om duurzaam met materialen om te gaan, om afval te scheiden en om eerlijke koffie en thee te schenken. Ook liggen er zonnepanelen op het dak en daarmee wekken we het grootste deel van ons energieverbruik op.