Als Hoop voor Noord zoeken we graag ‘de bloei van de stad’. We verlangen ernaar dat het mensen in onze directe omgeving in geestelijk en lichamelijk opzicht goed gaat. Daarom nodigen we niet alleen uit, maar willen we ook ‘zijn waar de mensen zijn’ en bijdragen aan het goede leven in de verschillende buurten waar we wonen. In navolging van Jezus die gekomen is om mensen het leven te geven in al zijn volheid.

Hoop voor Noord is actief in verschillende wijken van Amsterdam Noord

In de buurten waar gemeenteleden en betrokkenen van Hoop voor Noord wonen, zijn we actief vanuit buurthuizen of huiskamers. In diverse buurten zijn er zo burennetwerken ontstaan en is er een plaats waar mensen samenkomen. Afhankelijk van de samenstelling van de netwerken in de verschillende buurten worden er verschillende dingen (zoals een maaltijd, koffiemiddag, gesprek rond Bijbelverhalen of kinderprogramma) georganiseerd en aangeboden voor buurtbewoners maar ook in samenwerking met buurtbewoners.

Los van deze buurtgroepen moedigen we onze gemeenteleden altijd aan om een plek in de samenleving in te nemen: het buurtbeheer, een medezeggenschapsraad, voetbalclub of ander (vrijwilligers)werk.

Neem voor meer informatie contact op via: Theodoor Meedendorp, theodoor@hoopvoornoord.nl