In Hoop voor Noord vinden we omzien naar elkaar heel belangrijk. Naast de kleine groepen die hierin voorzien, zijn er ook diakenen aangesteld, om te zorgen dat het (praktisch) helpen van elkaar zo goed mogelijk gebeurt. Zij zijn er voor advies, meeleven en meedenken. Ook als je je zorgen maakt over je levensonderhoud op de korte of langere termijn.

De kring komt elke twee weken samen, eet gezamenlijk, doet Bijbelstudie of iets anders

Wil je een van de diakenen spreken, stuur dan een mail naar diaconie@hoopvoornoord.nl of bel met 06-24704917 (Jeanette de Waard, diaconaal werker).