Er is een Surinaamse bijbelstudiegroep die eens per maand op vrijdag samen komt. We lezen uit de Bijbel, bidden voor elkaar en delen verhalen uit ons leven. Voor veel Surinamers is het geloof in God belangrijk; op deze kring willen we het geloof concreet maken voor elke dag.

Neem voor meer informatie contact op via: Agnes Codrington (06-29197699) of Audrey Aseri, 06-44017695 en Hilly Soe-Agnie, 06-29309237