Hoop voor Noord wil de eer van God en het volgen van Jezus centraal stellen in alles wat ze doet, door mensen in Amsterdam-Noord te verbinden met het Evangelie (het goede nieuws) en met elkaar. Elke volgeling van Jezus Christus is een licht op zijn of haar plek en samen vormen deze volgelingen een multiculturele gemeenschap waar geloof, hoop en liefde centraal staan. De gemeenschap functioneert als een plaats van licht en vrede in de stad en is dienstbaar aan het stadsdeel.

Hoe wil Hoop voor Noord dat bereiken?

We leven vandaag de dag in een grote stad waarin heel veel verschillende mensen op hun eigen manier denken. We zijn ervan overtuigd dat grote en kleine groepen elkaar aanvullen en versterken als het gaat om God en geloof. Daarom willen we een beweging van het Evangelie zijn, waarin we eigentijdse geloofsgemeenschappen vormen met de Bijbel als fundament, Jezus als focus, de 21e eeuw als context en Amsterdam-Noord als basis. We willen onze stad- en buurtgenoten dienen door hen met woorden en daden te tonen wat het evangelie van Jezus inhoudt. Daarom richten we onze gemeente zo toegankelijk en gastvrij mogelijk in en streven we bij alles wat we doen naar een lage instapdrempel en het hoge doel uit onze visie.

“De Bijbel als fundament, Jezus als focus,
de 21e eeuw als context en Amsterdam-Noord als basis.”

Dat is een hele mond vol. Wat betekent het concreet?

Op zondag hebben we twee soorten samenkomsten. Om 10.00 uur één met een klassiek en rustiger karakter; om 12.00 uur één met een eigentijds en diverser karakter. Het thema en de toespraak in beide samenkomsten zijn hetzelfde. Er wordt gestreefd naar een uitgebreid programma voor de kinderen tot 11 jaar tijdens de samenkomsten. Soms blijven de kinderen een zondag in de samenkomst.

Daarnaast heeft Hoop voor Noord een flink aantal huiskringen, waar mensen in groepen van 8-10 personen doordeweeks elke twee weken samen komen bij iemand thuis om te eten, Bijbel te lezen, te bidden en elkaar te helpen waar nodig.